top of page

Jututus Oy

Jututus™ lähti liikkeelle tarpeesta etsiä uudenlaisia ratkaisuja ikäihmisten hyvinvointiin ja tuoda vanhustenhoitoa enenevässä määrin digitaalisuuden piiriin. Ikäihmisten määrän kasvu, heistä huolehtiminen yksilöllisesti sekä yksinäisyyden torjuminen olivat lähtökohtia uuden palvelun kehittämiselle.

Ota yhteyttä: asiakaspalvelu@jututus.com
 
old-450742_1920.jpg

Johtavina ajatuksina Jututuksen kehittelytyössä olivat ikäihmisen nostaminen hoitokohteesta kokeneeksi ja arvokkaaksi yksilöksi, yhteiskunnallinen näkemys vanhusten elämänlaadun parantamisesta, yksinäisyyden vähentäminen sekä digitaalisten menetelmien saattaminen iäkkäämpienkin ihmisten elämään. Monet hoitolaitokset hyödyntävät jo nyt tietoteknisiä laitteita osana hoitotyötä, ja tutkimusten mukaan yli puolella vanhemman iän väestöstä olisi valmiudet ja halukkuus hyödyntää niitä.

Jututus Oy (Y-tunnus 2948779-9) perustettiin lokakuussa 2018 tuomaan palvelu hyötykäyttöön sinne, missä sitä eniten tarvitaan: vanhustenhoitolaitoksiin ja yksinäisten vanhusten koteihin. Sovelluksen käytössä apuna voi toimia ikäihmisen tarinoista kiinnostunut jututtaja, joka avustaa ja ottaa tarvittaessa vastuuta tabletin ja sovelluksen käytöstä. Muistelija tai jututtaja lisää sovellukseen digitaalisessa muodossa olevia valokuvia sekä jututettavan niihin liittyviä muistoja ja tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä.

Jututtajat ry (Y-tunnus 3162091-5) perustettiin loppuvuodesta 2020 Jututus-sovelluksen käyttäjäyhdistykseksi. 

Toimitusjohtaja (oto)

Pauliina Inervo
p. 044 344 5677

pauliina.inervo@jututus.com

Kehitysjohtaja

Minna Ruuska
p. 040 740 4649
minna.ruuska@iki.fi

Mentori

Päivi Myllykangas
p. 040 743 6417

pivipamy@icloud.com

bottom of page