top of page

Käyttö- ja toimitusehdot Jututus Oy
10.3.2022

 

Y-tunnus:         2948779-9
Osoite:           Aminoffinkuja 2, 36110 Ruutana

 

  1. Sopimusehdot

 

Jututus Oy myy käyttöoikeuksia Jututus-sovellukseen täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Toimittamalla Jututus-sovellukseen digitaalisia tietoja asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä nämä Jututuksen yleiset sopimusehdot ja sitoutuvansa niihin.

2. Henkilötietojen käsittely

Jututus kerää ja käsittelee henkilötietoja soveltuvien lakien mukaisesti. Jututuksen tietosuojaselosteesta löydät lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.

Asiakkaan sovellukseen lisäämiä valokuvia ei käytetä muuhun kuin asiakkaan valitsemaan tarkoitukseen. Kuvat tuhotaan 6 kuukauden kuluttua siitä, kun sopimus sovelluksen käytöstä on päättynyt.

3. Tietosuoja

Jututus Oy:n asiakkaiden tiedot on tallennettu Jututuksen asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Mikäli asiakas ei sitä erikseen kiellä, asiakastietoja käytetään myös markkinointitarkoituksiin.

Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on suojattu salasanojen taakse ja käsittelyoikeus on henkilöiden itsensä lisäksi Jututus Oy:n työntekijöillä sekä jututtajiksi nimetyillä hoito- ym. henkilöillä, joiden tehtävä on tallentaa ja henkilön itsensä kanssa tarkastella niitä.

4. Tuotevalikoima ja hinnat

Jututuksen tuotevalikoimaan kuuluvat Jututus-sovelluksen käyttö sekä Etäjututtajapalvelu. Kuluttajahinnat ovat nähtävissä verkkokaupassamme.

 

Jotta voimme hallita palveluita ja taata niiden saumattoman jatkuvuuden, sopimukset uusiutuvat kuukausittain, kunnes asiakas päättää sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tapahtuu lomakkeella.

 

Käyttömaksun laiminlyönti aiheuttaa käyttäjätunnusten sulkemisen.

Jututus varaa oikeuden hintojen ja maksuehtojen muutoksiin. Muutoksista ilmoitetaan verkkokaupassamme.

5. Maksutavat ja -ehdot

Sovelluksen käyttöoikeudet voi ostaa verkkokaupasta maksamalla kuukauden käyttömaksun tai voimassa olevan tarjoushintaisen käyttöoikeuden sekä ilmoittamalla sähköpostiosoitteen, mihin tunnukset toimitetaan. Sovelluksen käyttöoikeudet voi ostaa myös ottamalla yhteyttä Jututuksen sähköpostiin osoitteessa asiakaspalvelu@jututus.com. Tällöin asiakkaalle lähetetään lasku käyttöoikeuksista. Laskun maksuaika on 7 vrk käyttöoikeuksien tilauksesta.

 

Alaikäiset saavat ostaa käyttöoikeudet ainoastaan edunvalvojan suostumuksella.

 

6. Vastuu

Kuluttajalla on aina virhetilanteessa kuluttajansuojalain antamat oikeudet saada hyvitystä tuotetusta virheestä. Jututus Oy ei ole vastuussa valokuvista, jotka sovellukseen on ladattu. Jututus ei ole vastuussa asiakkaan internetin välityksellä siirrettyjen kuvien vahingoittumisesta tai katoamisesta. Suosittelemme, että asiakas ottaa aina varmuuskopion digitaalisesta materiaalista.

Asiakas on vastuussa tallentamansa kuvamateriaalin lainmukaisuudesta.

7. Kolmansien oikeudet

Asiakas on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki vaadittavat tekijänoikeudet ja muut oikeudet sovellukseen liittämiinsä kuviin ja muihin aineistoihin ja että aineistot eivät loukkaa kenenkään yksityisyyttä. Mikäli jokin muu taho esittää vaatimuksia Jututusta kohtaan liittyen tällaisten oikeuksien loukkauksen perusteella, asiakas on vastuussa näiden vaatimusten torjumisesta omalla kustannuksellaan ja velvollinen korvaamaan Jututukselle sille aiheutuneet vahingot.

8. Sovellettava laki, oikeuspaikka ja sopimuksen tulkinta

Jututuksen ja asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, eikä YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista sovelleta. Paitsi milloin asiakas on kuluttaja kotipaikkansa lain mukaan, Pirkanmaan käräjäoikeudella on yksinomainen toimivalta kaikkiin tästä sopimussuhteesta aiheutuviin kiistoihin.

Jututus pyrkii ensisijaisesti sopimaan erimielisyydet neuvottelemalla. Pyydämme näissä tapauksissa ottamaan yhteyttä sähköpostitse: asiakaspalvelu@jututus.com Jos sopimuserimielisyys ei ratkea neuvotteluin, voi asiakas viedä asian kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi) sen jälkeen, kun on ensin asioinut kuluttajaneuvonnan (www.kuluttajaneuvonta.fi) kanssa.

Euroopan komissio on perustanut verkkosivuston yritysten ja käyttäjien välisten riitojen ratkaisemiseen verkossa. Tämä verkkovälitteinen riidanratkaisusivusto löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/odr/.

Mikäli jokin näiden yleisten sopimusehtojen kohdista tai niiden osa on tai muuttuu pätemättömäksi, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen. Pätemätön tai tehoton ehto korvataan sellaisella pätevällä ehdolla, joka vastaa sen tarkoitusta niin pitkälti kuin mahdollista. Tämä soveltuu myös siinä tapauksessa, että ehdoissa on puutteita tai aukkoja.

bottom of page