top of page

Oman elämänsä asiantuntija

Jututus tarjoaa mielekkään muistelutuokion: Ikäihminen tai muistisairas pääsee toimimaan oman elämänsä asiantuntijana.
 

Jututus yhdistää elettyjen vuosikymmenien kuva- ja äänimaailmaa ja palauttaa aikamatkaajan mieleen mukavia hetkiä ja tapahtumia. Mielleyhtymät ja hyvä mieli auttavat aikamatkaajaa nykypäivän selviytymisessä lisäämällä parhaimmillaan mm. sosiaalisuutta ja päivittäistä toimintakykyä.

Ihmisiä penkillä
Muistelutuokiot ja vuorovaikutus

Yhteiskunnan haasteena on ehkäistä muistisairauksia ja todeta ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin niiden etenemiseen voidaan vaikuttaa. Muisteluterapiaa on käytetty maailmalla hoitomuotona jo yli kaksikymmentä vuotta. Sen avulla pystytään mm. sulauttamaan aikaisempia elämänkokemuksia nykypäivään.

Jututus-palvelu sisältää tulevaisuuden ammateissa korostuvat elementit: inhimillisen vuorovaikutuksen ja tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Moniammatillisten taitojen, digitaalisten ratkaisujen sekä etähoivan yhdistäminen antaa uusia hoivatyön mahdollisuuksia niin koti- kuin laitoshoidossakin. Digitalisaatiota voidaan hyödyntää myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun fyysistä lähikontaktia on vältettävä.

Kiireetön ja kiinnostunut jututtaja saa kertojan tuntemaan itsensä ja koetut tapahtumansa arvokkaiksi, mitä ne aina ovatkin.

Muistisairaus vaikuttaa elämänlaatuun

Iän myötä aivoissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat myös muistiin. Suomessa joka kolmannella yli 65-vuotiaalla on oman kertomansa mukaan muistioireita.

Muistisairaudet heikentävät muistin lisäksi muita tiedonkäsittelyn alueita, esimerkiksi kielellisiä toimintoja ja hahmotuskykyä. Jotkut muistisairaudet saattavat aiheuttaa myös käytöshäiriöitä, jotka vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun.

bottom of page