top of page
Search
  • Sanna Tarnanen

Mitä vaaditaan digiloikkaan?

Updated: Jun 21, 2022

Kuvittele, että seisot jyrkänteen reunalla yksin. Haluaisit päästä jyrkänteen yli, missä näet lastesi ja lastenlastesi viettävän aikaa yhdessä jutellen. Jälkikasvu kommunikoi digitaalisessa maailmassa käyttäen sosiaalista mediaa, sähköpostia, videopuheluita ja erilaisia sovelluksia. Jyrkänteen ylittämiseen vaaditaan digiloikkaa.

Monet ikäihmiset kokevat hankaluuksia erilaisten digitaalisten palvelujen käytössä, koska niitä ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu ikäystävällisiksi. Digitalisaatio näkyy yhteiskunnassa digitaalisen tekniikan lisääntymisenä arjessa, esimerkkeinä verkkopankit ja verkkokaupat (Koko kansan digi). Digiloikka tarkoittaa digitalisaation käyttöönottoa (Wikisanakirja 2020).


Matkalaukku ja valokuvia
Muistojen matkalaukku täynnä kuvia (Kuva: Miray Bostanci, Pexels)

Jututus Oy on suunnitellut muisteluun ja elämäntarinan tallentamiseen Jututus™-sovelluksen, jonka käyttöön on laadittu opinnäytetyönä ikäystävälliset ja saavutettavuuden huomioivat käyttöohjeet. Käyttöopas on julkaistu kymmenenä lyhyenä videona sekä kirjallisena julkaisuna. Oppaan avulla iäkkäät voivat itsenäisesti tai läheisensä avulla käyttää sovellusta muistojensa tallentamiseen ja tarinointiin.


Vanhenemismuutokset eivät estä digitaitojen oppimista


Henkilöitä, jotka ovat kasvaneet käyttämään digitaalisia laitteita kutsutaan diginatiiveiksi (Koko kansan digi). Nuoret ikäpolvet ovat syntyneet diginatiiveiksi älypuhelin kädessä ja pilvipalvelut silmissä kiiluen. Ikääntyminen ja erilaiset toimintakyvyn rajoitteet voivat hankaloittaa digitaalisten palvelujen käyttöä tai digisisältöjen kuluttamista. Vanhenemismuutokset vaikuttavat aistijärjestelmään huonontaen kuuloa ja näköä. Myös digitaalisten laitteiden käyttöön vaadittava hienomotoriikka voi muuttua heikommaksi iän myötä. Kognitiivisten toimintojen vanhenemismuutokset puolestaan haastavat ikäihmisen havaitsemista, keskittymiskykyä ja oppimista.Iäkäs nainen käyttää kannettavaa tietokonetta (Kuva: Anna Shvets, Pexels)

Toisaalta ikäihmiset ovat elämänsä aikana käyttäneet laajalti erilaisia teknisiä laitteita ja palveluita. Oppiminen on elinikäinen prosessi, jolle ei ole koskaan liian myöhäistä antaa mahdollisuutta. Ikäihmisen digitaitojen kehittymistä ja uuden oppimista voidaan lisäksi helpottaa ikäystävällisillä digisisällöillä. Saavutettavuuteen ja käytettävyyteen panostavalla suunnittelulla ikääntyneiden digitaalisten palvelujen käyttö todennäköisesti lisääntyy.Saavutettavalla digisisällöllä tukea digiloikkaan


Saavutettavuuden kannalta olennaisia ovat digisisällön selkokielisyys sekä visuaalisesti ja rakenteellisesti selkeä julkaisun ulkoasu. Erilaisten helppokäyttötoimintojen huomioiminen on myös tärkeää. Kuville tulisi lisätä aina vaihtoehtoinen, sisällön ilmaiseva, teksti helpottamaan kuvien katselua. Tekstissä taas tulisi huomioida ruudunlukuohjelmien mahdollinen käyttö selkeällä tekstin rivityksellä ja pisteisiin päättyvillä lauseilla. Kirjallisissa julkaisuissa tekstin havaittavuuteen vaikuttavat myös fontti, fonttikoko, riviväli, sanavälit sekä tekstin kontrasti taustaan nähden. Kontrastin tarkistamiseen on olemassa verkossa näppärä työkalu, WebAIM Contrast Checker. Työkalun avulla voi tarkistaa julkaisun tekstin ja taustan väritykset sekä niiden keskinäisen kontrastisuhteen.


Videoissa saavutettavuusvaatimukset edellyttävät videon puheen ja äänimaailman ilmaisevaa tekstitystä. Tekstitysten tulisi kulkea synkronoituna videossa esiintyvään puheeseen. Videoiden saavutettavuutta voidaan parantaa myös selkeällä ja sopivan rauhalliseen tahtiin etenevällä kuvakerronnalla. Videoiden editoinnissa tulisi kiinnittää huomiota kuvamateriaalin siirtymiin ja kohdistuksiin, jotta ne tukisivat myös kognitiivisia rajoitteita omaavan katsojan havainnointia. Äänieditoinnissa on tärkeää jättää puheen lomaan myös hiljaisia hetkiä, jotta kuuntelija ehtii sisäistää kerrotun asian.


Nainen loikkaa
Digiloikka (Kuva: Mantas Hesthaven, Pexels)

Ikäystävällisen käyttöoppaan avulla ikäihmiset voivat ottaa digiloikan ja käyttää paitsi Jututus-sovellusta, myös oppia muutenkin arjessa tarvittavia digitaitoja. Ei tarvitse olla diginatiivi voidakseen kokea digiosallisuutta. Digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen, mutta on vain huolehdittava, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet digiloikkaan.


Asiasanat: Saavutettavuus, digiloikka, digiosallisuus, käyttöopas, ikäystävällinen, digitaidot, diginatiivi, yhdenvertaisuus


Kirjoittaja: Sanna Tarnanen


Olen viittä vaille valmis Geronomi (AMK) Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Erityisen kiinnostunut olen vanhustyön digitalisaation kehittämisestä, erilaisista ilmiöistä ja innovaatioista. Olen toiminut Jututus-sovelluksen käyttäjäkokemuksiin liittyvässä Muistojen matkalla -projektissa vapaaehtoisena digitukihenkilönä 2020–2021.


Lähteet: Wikisanakirja 2020. Digiloikka. <https://fi.wiktionary.org/wiki/digiloikka> Viitattu 29.4.2022.

Koko kansan digi. Digisanasto. https://kokokansandigi.fi/digisanasto-a-o/ Viitattu 29.4.2022.

Jututtaako? : ikäystävällinen käyttöopas Jututus™-sovellukseen. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204296573

78 views

Recent Posts

See All
bottom of page