top of page

Mikä on Jututus-sovellus?

Jututus on sovellus kuvien, tarinoiden, musiikin ja videoiden tallentamiseen ja muisteluun. 

Jututus antaa mahdollisuuden pitää yhteyttä läheisiin ilman fyysistä lähikontaktiakin, lisää vuorovaikutusta ja sosiaalista kanssakäymistä sekä tuo vireyttä arjen askareisiinkin.

Jututus on kehitetty erityisesti ikäihmisten lähtökohdista, ja se soveltuu hyvin kaikenikäisille käyttäjille.

Jututuksen avulla yhteydenpito ikäihmisten ja heidän läheistensä välillä on helppoa ja mielekästä myös aikana, jolloin fyysiset lähikontaktit eivät ole suotavia. Eri sukupolvet voivat olla yhteydessä toisiinsa muistellen menneitä vuosikymmeniä, ja nuoremmat sukupolvet voivat osallistua muisteluun sekä avustaa ikäihmisiä valokuvien, tarinoiden ja suosikkimelodioiden tallentamisessa ja tablettilaitteen käytössä – myös etänä.

Jututus-tunnukset ovat henkilökohtaisia.

 

Tunnusten omistajana voit kuitenkin halutessasi antaa ne tiedoksi läheisillesi tai hoitohenkilökunnalle yhteistä muistelemista ja tietojen täydentämistä varten.

 

Jokaiseen tunnukseen voidaan liittää myös maksuton rinnakkaistunnus, jolla pääsee katselemaan tallennettuja tietoja, mutta ei muokkaamaan niitä. Rinnakkaistunnukset sopivat erinomaisesti henkilöiden käyttöön, jotka haluavat muistella ja tarinoida, mutta joilla ei ole mahdollisuutta tai halukkuutta tallentaa itse tietoja sovellukseen.

pexels-kampus-production-6248443(1) (1).

Jututuksen käyttö on erityisen mielekästä, kun sitä tehdään yhdessä: muistoihin voi palata ja sovellukseen kirjattuja tarinoita voi täydentää yhä uudelleen.


Tietojen tallentamista ei tarvitse tehdä yhtä aikaa eikä samasta paikasta, vaan sovelluksen aineistoa voi katsella yli verkon mistä tahansa – vaikka toisesta maasta tai toiselta puolen maapalloa. Yhdessä muisteluun voidaan hyödyntää esimerkiksi Teams- tai Skype-sovellusta. Näyttöä jakamalla kaikki osallistujat voivat olla nauttimassa yhteisesti sovelluksen sisällöstä: paitsi omista kuvista ja tarinoista, myös kaikille käyttäjille yhteisestä aineistosta.

Jututuksen käyttö on tehty helpoksi, aiempaa digisovellusten käyttöosaamista ei tarvita.

Jututukseen kirjaudutaan jututus.com-sivuston etusivulta klikkaamalla linkkiä "Kirjaudu". Kun tunnukset on annettu niille avautuviin kenttiin, sovelluksen osiot aukeavat värikoodein merkittynä. Tietoni ja Elämänkaareni -osiot ovat käyttäjän omia: sinne voit tallentaa mieltymyksiäsi, kokemuksiasi sekä ystäviesi ja sukulaistesi nimiä. Muut osiot kertovat suomalaisille yhteistä tarinaa eri vuosikymmeniltä valokuvien, tarinoiden, musiikin ja videoiden avulla.

Jututtaja osallistuu muistelemiseen sekä auttaa tarvittaessa Jututus-aineiston käytössä ja omien tietojen lisäämisessä.


Jututtaja on henkilö, joka kuuntelee mielellään vanhoja tarinoita ja auttaa muistelemaan menneitä. Jututtajana voi toimia läheinen, ystävä, palvelukodin henkilökuntaan kuuluva tai vapaaehtoistyöntekijä. Jututtajana ja valokuvien ja tarinoiden tallentajana voi toimia myös etäyhteydellä.

Ikäihmisille Jututus tarjoaa sovelluksen muistelutuokioihin sekä mahdollisuuden tehdä digiloikkaa mielekkäällä tavalla. Käyttäjät voivat tallentaa sovellukseen omia muistojaan digitaalisesti valokuvien, tarinoiden ja äänien muodossa sekä tallentaa mielimusiikkiaan suosikkilistalleen. Sovelluksessa voi myös tarkastella yhteisiä aineistoja yksin ja yhdessä. 

Ikäihmisten läheiset voivat osallistua muistelutuokioihin esimerkiksi puhelimitse, Skypen taikka sovelluksen itsensä kautta. Ikäihminen voi jakaa tunnuksensa läheistensä kanssa, jotka voivat päivittää ja täydentää sovellukseen tallennettuja tietoja vaikka toiselta puolen maailmaa! Jututus-sovelluksen antama digiloikka tukee muidenkin sähköisten palveluiden käyttöä.

Ikäihmisten hoitajille Jututus-sovellus antaa haluttaessa mahdollisuuden tutustua hoidettaviensa elämänkaareen, mieltymyksiin ja toiveisiin. Näin ikäihmisille voidaan taata yksilöllinen ja arvokas elämän ilta. Toisaalta sovellukseen koottu yhteinen aineisto suomalaisen yhteiskunnan vaiheista tarjoaa viihdyttäviä ja muistoja herättäviä virikkeitä vaikka kokonaiselle ryhmälle.

IKÄIHMISILLE
LÄHEISILLE
HOITAJILLE
bottom of page